De kracht achter lichtreclame.nl

Lichtreclame.nl is een onderdeel van Illuminated Signs Europe BV [ISE] en is een adviesbureau voor alle onderdelen en aspecten van en voor de Lichtreclame-industrie. Het team bestaat uit ervaren specialisten die in de Sign-industriezowel landelijk als internationaal veel grote projecten hebben weten te realiseren. De kracht van dit team ligt in het doeltreffend bundelen van de kennis en middelen.  

De uitrol van de signing vraagt altijd om een maatwerk uitvoering omdat elke situatie anders is en elke ondernemer een andere doelstelling kan hebben. Of het nu om een logo boven de entree van de bakker gaat of een compleet signage-pakket voor een automobielbedrijf, elk project moet specifiek benaderd worden. Hierbij moet constant de balans tussen type uitvoering en kosten bewaakt worden. De signage leverancier heeft specialisten in huis voor het begeleiden van een breed scala aan projectuitvoeringen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van bijvoorbeeld instore elementen zoals een klein verlicht toonbankmodel als point-of-sale aandachtstrekker, de wayfinding van de parkeergarages in uw gemeente, of een reclamemast van 40 meter hoog langs een rijksweg. Elk soort uitvoering heeft zo specifieke procedure- en productieprocessen. Een full-service (licht)reclameleverancier dient haar opdrachtgever goed te kunnen verstaan om met de juiste middelen het project te kunnen realiseren. Of dit nu om een los element gaat of om en totaalproject, een ervaren lichtreclame leverancier weet hierin de juiste weg te bewandelen.

De ervaring leert dat veel opdrachtgevers behoefte hebben aan goede adviezen op het gebied van het correct en duurzaam toepassen van handelsreclame. Uitvoerende partij dient te beschikken over de expertise om de eindgebruiker compleet te ontzorgen.

Dit begint al bij een goed ontwerp in het voortraject waarbij rekening gehouden wordt met de [on]mogelijkheden van signtechnieken. Niet zelden wordt er door de onbekendheid met de ‘wereld aan mogelijkheden’ een keus gemaakt uit verkeerde oplossingen, die qua aanschaf in prijs interessant lijken maar op termijn veel onnodige onderhoudskosten geven. Uit ervaring is gebleken dat low-budget materiaal van onbekende leveranciers uit een ver buitenland, doorgaans niet voldoet aan de Europese normen. Gevolg is regelmatig uitval door stroringen waarbij extra arbeidsuren en inzet van materieel van node is. Een correct uitgevoerd project is de som van een efficiënt voortraject, een efficiënt productieproces en een efficiëntie montage. Deze combinatie zal de gedane investering voor zowel uitvoerder als opdrachtgever, doen opwegen tegen de doelstelling van het plan.

Vanuit onze brede kennis kunnen we u Vanuit onze brede kennis kunnen we u adviseren op het gebied van functie, materiaalkeuze en design.

Waar veel winkelpanden een monumentale status hebben, is het gebruik van de juiste materialen een must.van functie, materiaalkeuze en design.

Het team Lichtreclame.nl kan de verdere uitrol en uitvoering van uw project uit handen nemen.

Utrecht