Vergunningen

Nederland is een ondernemend land. De publieke ruimte is druk bezet en de gemiddelde winkelstraat barst van de commercie. Alle bedrijven delen een doel: ze willen gezien worden door de consument. Met lichtreclame en aanverwante zaken proberen grote en kleine ondernemers een stukje van uw aandacht voor zich te winnen.

Om het plaatsen van zoveel lichtreclame en andere eyecatchers in goede banen te leiden, is in Nederland globale regelgeving opgesteld, die regionaal verder ingevuld wordt. Dat betekent dat er per regio verschillen zijn in de regels voor het plaatsen van lichtreclame. Over het algemeen moet voor het plaatsen van lichtreclame een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Die hanteert een overkoepelende visie over de invulling van het straatbeeld ter plaatse, de zgn. welstandsnota. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet een plan worden ingediend bij de welstandscommissie. Die bekijkt in hoeverre het plan past binnen de welstandseisen en bepaalt of de aanvrager toestemming krijgt. Vaak wordt achteraf een inspectie gedaan om te kijken of de lichtreclame conform de eisen is geplaatst.

Het aanvragen van een vergunning voor lichtreclame kan een kwestie van lange adem zijn. Vaak is het voor (beginnend) ondernemers een hele klus om uit te zoeken welke stukken moeten worden ingediend en aan welke eisen moet worden voldaan. Dat geldt met name voor monumentale panden en oude stadsdelen.

Gelukkig staan aanvragers er niet alleen voor. Bij Lichtreclame.nl hebben we veel ervaring met het aanvragen van vergunningen. We kennen de wegen bij de verschillende gemeenten en weten wie we moeten aanspreken. Wanneer een vergunning in eerste instantie niet wordt verleend, kunnen we de aanvrager helpen om met een nieuw en beter plan te komen. Door dit schriftelijk of in een overleg te onderbouwen, kunnen we vaak zorgen dat de situatie voor beide partijen optimaal uitpakt waardoor een vergunning uiteindelijk toch wordt verleend.

vergunning lichtreclame