Vergunningen

Richtlijnen maken niet altijd gelukkig, maar gelukkig zijn er richtlijnen. Nederland is een ondernemend land. De publieke ruimte is druk bezet en de gemiddelde winkelstraat barst van de commercie. Alle bedrijven delen een doel: ze willen gezien worden door de consument. Met lichtreclame en aanverwante zaken proberen grote en kleine ondernemers een stukje van uw aandacht voor zich te winnen.

Om het plaatsen van zoveel lichtreclame en andere eyecatchers in goede banen te leiden, is in Nederland globale regelgeving opgesteld, die regionaal verder ingevuld wordt. Dat betekent dat er per regio verschillen zijn in de regels voor het plaatsen van lichtreclame. Over het algemeen moet voor het plaatsen van lichtreclame een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Die hanteert een overkoepelende visie over de invulling van het straatbeeld ter plaatse, de zgn. welstandsnota. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet een aanvraag worden ingediend bij de betreffende gemeente. Een commissie bekijkt vervolgens in hoeverre het plan past binnen de welstandseisen. Dat bepaalt mede of de aanvrager toestemming krijgt van de gemeente. Vaak wordt achteraf door de gemeente een inspectie gedaan om te kijken of de lichtreclame conform vergunning en eisen is geplaatst.

Het aanvragen van een vergunning voor lichtreclame kan een kwestie van lange adem zijn. Vaak is het voor (beginnend) ondernemers een hele klus om uit te zoeken welke stukken moeten worden ingediend en aan welke eisen moet worden voldaan. Dan hebben we het nog niet eens over plannen in oude panden of stadsdelen waar een monumentencommissie over moet oordelen. In Nederland mag elke gemeente zelf de lokale richtlijnen voor handelsreclame vaststellen. Dat schept een extra uitdaging om een standaard huisstijl van een bijvoorbeeld een winkelformule landelijk uniform uit te rollen.

Gelukkig staat de ondernemer er niet alleen voor. Lichtreclame.nl beschikt over ervaren specialisten die dagelijks met dit bijltje hakken. Of het nu om een plan gaat voor de slager op de hoek, of een grootwinkelbedrijf met 250 vestigingen door heel het land, Lichtreclame.nl ontzorgt ondernemers van deze ambtelijke dossiers. Mocht uw plan niet naar wens zijn van de gemeente, dan kan u tijdens een welstandsvergadering worden bijgestaan door een specialist van Lichtreclame.nl. Deze kan bemiddelend optreden door de plannen nader te onderbouwen teneinde de gemeente te bewegen tot een heroverweging. Mocht ook een compromis niet baten of mocht een plan onverhoopt toch uitlopen op een weigeringsbesluit, dan heeft u altijd het recht om in bezwaar te gaan tegen het besluit. Uw specialist kan u ook gedurende dit traject ondersteunen bij bezwaarschriften en hoorzittingen. Menig grootwinkelbedrijf heeft een standaard huisstijl, maar worstelt met verschillende richtlijnen van de verschillende gemeenten. Omdat iedereen moet doen waar hij of zij goed in is, ontzorgt Lichtreclame.nl deze organisaties middels deze aanvullende service.

vergunning lichtreclame