Projectmanagement

Het team Lichtreclame.nl kan de verdere uitrol en uitvoering van uw project uit handen nemen. Denk dan aan;

  • Opstellen bestek voor het aanvragen van uw producties, inclusief visualisaties en detailtekeningen.
  • Het uitvoeren van mastmetingen (wat is de effectieve hoogte van een nieuwe reclamemast)
  • Advisering met betrekking tot materiaal, product- en leverancierskeuze.
  • Begeleiding van uw productie met voortgangsrapportages, zowel voor eenmalige B2B-situaties als uitrol van een landelijk of Europees merk.
  • Kwaliteitscontrole en audits waar nodig, ook van de onderliggende deelproducties zoals constructies, fundaties of E-installaties.
  • Opleverrapporten en garanties waarborgen.
  • BREAAM-rapportage en begeleiding van de sign-onderdelen.
  • Lichthinder rapportages conform de NSVV richtlijn
  • Vergunningaanvraagtraject bij gemeente, provincie of Rijkswaterstaat.
  • Ontheffingsaanvragen voor montagevoertuig, kraan en/of hoogwerker.
Management lichtreclame