Signs en Architectuur

Lange tijd lag het zwaartepunt bij lichtreclame op zichtbaarheid, desnoods ten koste van de omgeving. En hoewel de commercie sindsdien alleen maar is toegenomen, is het straatbeeld in de grote steden door beleid en bewustwording een stuk rustiger geworden. Wie huidige foto’s van de grote steden in Nederland vergelijkt met die van vroeger, ziet haarfijn het verschil. Signing wordt meer dan ooit geïntegreerd in het straatbeeld door aan te sluiten op de aanwezige architectuur. Dergelijke lichtreclame maakt simpelweg een veel betere indruk en wordt sneller vergund. Met name in de binnenstad, waar veel winkelpanden een monumentale status hebben, is het gebruik van de juiste materialen een must. Lichtreclame.nl helpt u als opdrachtgever om de juiste match te maken tussen product en beoogde toepassing op de locatie.

Lichtreclame en architectuur