Lichthinder

Of het een direct gevolg is van smaak, een dichtere bebouwing of betere regelgeving, is moeilijk te zeggen, maar de laatste jaren is goed merkbaar dat lichtreclame over het algemeen ingetogener is geworden. Het schreeuwerige effect van oude lichtreclame heeft plaatsgemaakt voor rustigere verlichting die beter in balans is met de omgeving. Een goede ontwikkeling, want draagvlak voor lichtreclame is belangrijk en lichthinder gaat het doel van de reclame voorbij. Indien er sprake is van lichthinder, is de kans dat via een bezwaarmaker een gemeente ertegen zal optreden. Dat zou zonde zijn van de investering. De overheid heeft hiervoor regels opgesteld die zijn vastgesteld in de NSVV richtlijn. Een goede lichtreclame, heeft niet de intentie om de omgeving te verlichten, maar om een tekst of logo leesbaar te maken bij schemering of duister. Het niet goed afstemmen van een lichtbron in het reclame-element op de situatie, kan bovendien ook tot onnodig hoge energiekosten leiden. Daarom gaan we in een woonwijk, waar ook bedrijfspanden kunnen staan, anders om met verlichte reclame dan op een bedrijfspand op een bedrijventerrein buiten de bebouwde kom. Voor reclame langs een rijksweg, is een afgewogen keuze van groot belang. Vaak is Rijkswaterstaat hierbij betrokken die ook vergunningen kan verlenen of weigeren. Reclame mag het verkeer ook niet hinderen. Dus; Wel duidelijk de boodschap communiceren, maar geen hinder van de verlichting, Lichtreclame.nl voorziet indien nodig in experts die lichtmetingen kunnen verzorgen om zo binnen de eisen en wensen van de omgeving te blijven. Door bijvoorbeeld technieken als dimbare LED’s, lichtdichte zijkanten en lichtvangranden bij doosletters toe te passen, wordt gezorgd voor een heldere maar gefocuste verlichting met minimaal strooilicht.

Hinder van licht